St Joris
Home Up sinds 1928 eerste 20 jaar Historie Vloot Memorium A de Graaf Oldegaarde 4 R'dam uit de oude doos St Joris 4 mei

 

Home
Up

 

 

Fridtjof-Nansen

MS Fram

 

 

Radio-collectie

Versterkers

Apparatuur

Bandrecorders

Pick-up

Televisie

Video

Luidsprekers

Transistor

Cassetterecorders

Op zoek Naar

Toe te voegen

 

 

St Joris en de legende

 23 april  H.Joris, martelaar 

Omdat onze groep opgericht is op 23 april 1928 vieren wij als van oud her deze dag (tot medio 1997) met de vertelling van de legende en uiteraard een groot vuur.

Wat is hierover bekend

De patroon van..

Het uitgebreide verhaal

Sint Joris en Scouting

Rode Tulp

De belofte

Wat is hierover bekend.

Veel is ons van de heilige Georgius niet bekend. Zijn naam is ons beter bekend als St. Joris met de draak. Zijn populariteit in het Oosten en het Westen heeft hem op de Romeinse kalender gehandhaafd. Hij werd geboren in Cappadocie (een landstreek in Klein-Azie, Turkije) en onderging ongeveer in het jaar 303 tijdens de vervolging van keizer Diocletianus in Palestina, waarschijnlijk te Lydda (het huidige Lod) tegelijk met andere geloofsgenoten de marteldood. De ridderlijke figuur van Sint Joris heeft altijd een bijzondere verering genoten. Richard Leeuwenhart stelde hem aan tot patroon van de kruisvaarders en de nationale synode van Engeland verklaarde hem in het jaar 1222 tot patroon van Engeland. De katholieke verkenners hebben de strijdbare martelaar tot patroon gekozen en is deze dag bijzonder voor hun een feestdag dat afgesloten wordt met een groot kampvuur.

  De best bewaarde legende over de heilige Joris is die met de draak. Te zijner tijd werd het land door een draak getiranniseerd. Dagelijks verslond hij twee schapen, die hem geofferd werden zodat hij zich rustig houden zou. Toen de laatste schapen op deze manier verdwenen waren eiste de draak mensenoffers. Als eerste voel het lot op de dochter van de koning. In bruidskleren trad zij haar dood tegemoet. Maar St. Joris viel de draak met een lans aan en verwondde het gedrocht. Hij beloofde de koning en het volk dat hij het ondier doden zou als zich iedereen door hem zou laten dopen. Toen koning en volk akkoord gingen doodde hij het ondier en op die dag lieten zich 15.000 mensen dopen.

In 305 werd de heilige Joris door de christenvervolgers vastgenomen en gefolterd. Hij werd op een rad gelegd en in ongebluste kalk gedrenkt. Hij liep echter geen letsels op.Onder de indruk van dit wonder liet de keizerin zich dopen. Omdat ze zich tot het christelijk geloof bekende werd ze samen met St. Joris op de toren van de stadsmuur onthoofd. Dit alles zou gebeurd zijn in het beloofde land.

De heilige Joris is een van de 14 noodhelpers.

  Top^

Patroon van: Engeland, padvinders, verkenners, boeren, mijnwerkers, kuipers, zadelmakers, toeristen, ziekenhuizen, soldaten, militairen, gevangenen, ruiters, vee, strijd in elke vorm.

Patroon tegen: oorlogsgevaar, bekoringen, koorts, pest.

Patroon voor: het weer

Helper in nood

Uitgebreid verhaal

 Het is in de omgeving van Beiroet. Een fraaie stad, omgeven door heuvels en aan de westkant een groot mooi meer. Beiroet is ook een welvarende stad. Er is een levende handel en er wordt goed geld verdiend door veel mensen. Die leven er maar op los. Natuurlijk zijn er ook mensen die het niet goed gaat; die niet kunnen profiteren van de welvaart.

  Op zekere dag blijkt het meer een reusachtige draak te herbergen. Niemand weet waar hij vandaan komt. De meest wilde verhalen doen de ronde:

dat er enorme vlammen uit zijn muil komen;

van poten die dikker zijn dan de boomstammen van de grootste cederbomen;

van een start waarmee hij de zwaarste bomen velt als lucifers.

De ongelukstijding wekt paniek in de stad. Alle inwoners verschansen zich achter de zware stadsmuren waarvan de poorten gesloten worden. In spanning wacht men af.

 Het gruwelijke monster intussen, vreet alles op wat zijn op zijn weg komt. Dat is niet veel, want men heeft ook de dieren binnen de stadsmuren in veiligheid gebracht.

Na enkele dagen verschijnt het monster voor de stadspoort. Een verstikkende zwavellucht verpest de atmosfeer. Alle inwoners sidderen en beven. Om het direkte gevaar te keren besluit men twee schapen aan touwen over de stadsmuur neer te laten. Het monster verslindt de dieren met huid en haar en verdwijnt weer naar het meer. Iedereen haalt opgelucht adem.

 Men vergadert en besluit om elke dag twee schapen naar de omgeving van het meer te brengen om het gedrocht op afstand te houden. Het werkt, maar de spanning in de stad wordt er niet minder om. Er worden plannen gesmeed om het ondier te doden, maar uiteindelijk waagt niemand het om de strijd tegen het dier op te nemen.

De kudde schapen slinkt zienderogen. Men is ten einde raad en raadpleegt het orakel. Dat antwoordt dat men de draak mensenoffers moet brengen en het lot moet bepalen wie ten dode wordt opgeschreven.

 De koning looft een grote beloning uit voor degene die het monster doodt. Natuurlijk komen daar moedige ridders op af, maar zodra ze het afschuwelijke monster ook maar van afstand zien, slaan ze op de vlucht.

 Op een dag valt het lot op Cleolinda, de dochter van de koning. De koning weigert zijn dochter af te staan. Maar dat neemt het volk niet. Waarom hun kinderen wel en de prinsen niet? De bevolking wordt oproerig en dreigt het paleis van de koning in brand te steken. De koning moet wel toegeven. In prachtige kleren leidt men haar in de richting van het meer. Door tranen overmand leunt zij tegen een rotswand en wacht ze op het afschuwelijke dat komen gaat.

 Maar zie. Langs de rotsen komt een fiere ridder te paard het pad af, ... Joris. Hij ziet de huilende prinses, springt van zijn paard en vraagt de reden van haar verdriet. Prinses Cleolinda vertelt hem alles. Joris blijft aan haar zijde.

 Plotseling begint het water te koken. De draak kronkelt eruit, doorklieft de golven. Huiveringwekkend gesis vervult de lucht. Stinkende geuren verpesten de omgeving. Het meisje stoot angstschreeuwen uit. „Vreest niet”, zegt Joris, roept God aan en stort zich met zijn machtige lans op het monster. Hij stoot toe. Het monster verheft zich en stoot afschuwelijke geluiden uit. Joris stoot opnieuw en dan stort de draak met een alles doordringende schreeuw ineen.

 Vanaf de stadsmuur hebben de bewoners van Beiroet alles zien gebeuren. In de hele stad breekt gejuich en een feestvreugde los. Als een held wordt Joris de stad binnen gehaald. Maar Joris zegt: „Het is God die jullie van het monster heeft verlost” en hij vertelt van de God van de christenen. Dan laten de koning en twintigduizend andere mensen zich dopen. De koning wil Joris met geschenken overladen. Maar die laat alles wat men hem wil geven verdelen onder de armen en zegt tegen de mensen van de stad dat ze zich in moeten spannen om iedereen in de stad gelukkig te maken. En dan gaat hij naar zijn eigen land terug.


  Top^

St Joris en scouting

 De beschermheilige van Engeland is St. George (St. Joris). Lord Baden Powell (de oprichter van Scouting) heeft een verband gelegd tussen Scouting en deze beschermheilige. Lord Baden Powell von het belangrijk dat er op 23 april (de gedenkdag van St. Joris) alle Scouts stil zouden staan bij het thema “goed en kwaad”. St. Joris was een dappere ridder die niet alleen zei dat hij goed is, maar ook goed doet.

Tijdens de installatie legt iedere Scout een belofte af. St. Joris dag is het moment om jaarlijks deze belofte te hernieuwen. Om weer eens te herhalen wat men bij de installatie belooft heeft. St. Joris doet zichzelf ook een belofte. Hij zal de stad redden en niet terugschrikken van de draak. Als hij op weg gaat en bang wordt, denkt hij terug aan wat hij zichzelf beloofde. Daarvoor vond hij kracht en moed om verder te gaan.

 De tulp is het symbool van de druppels bloed die St. Joris na zijn gevecht met de draak verloor. Volgens de legende groeide op de plek waar een druppel bloed viel een rode tulp. De tulp is ook het symbool voor de overwinning van het “goede” en het “kwade”. Door de tulp in het vuur te gooien, na de hernieuwing van de belofte, hopen scouts alleen maar het “goede” tegen te komen.

 St. Joris is binnen Scouting een internationale feestdag. Over de hele wereld vieren Scouts deze dag en staan stil bij “goed” en “kwaad”.

   Top^

Rode tulp

De rode tulp op St. Jorisdag is een typisch Nederlandse traditie. De tulp staat symbool voor het rode bloed van de draak. Volgens de legende verliest St. Joris, nadat hij de draak had overwonnen, op de thuisreis druppels bloed. Overal waar een druppel bloed viel, groeide een tulp. De rode tulp is ook het symbool voor het goede werk dat St. Joris deed.

En ook voor de overwinning van het goede over het kwade worden tulpen als symbool gebruikt.

Vandaar dat we op St. Jorisdag dus een rode tulp gebruiken.

Er gaan ook verhalen dat er oorspronkelijk rode rozen in plaats van tulpen werden gebruikt en dat in de legende uit de druppels bloed van Joris rozen groeiden. In verband met de kosten (en de beschikbaarheid) werd er echter uitgeweken naar tulpen (je kunt natuurlijk ook nog andere rode bloemen kopen of zelf maken).

Dat het om rode bloemen gaat, staat in ieder geval vast. Rood is de kleur die onlosmakelijk met St. Joris is verbonden. St. Joris wordt altijd afgebeeld in een wit kleed met een rood kruis en ook op zijn schild staat een rood kruis. Vandaar dat het rood ook terugkomt in de vlag van Engeland (St. Joris is immers de beschermheilige van Engeland).

Belofte

Tijdens het kampvuur wordt de belofte hernieuwt, terwijl iedereen zijn/haar tulp in het kampvuur gooit (de rode tulp als symbool voor het goede wat je doet).

   Top^