sinds 1928
Home Up sinds 1928 eerste 20 jaar Historie Vloot Memorium A de Graaf Oldegaarde 4 R'dam uit de oude doos St Joris 4 mei

 

Home
Up
Afsplitsingen en herenigingen

 

 

Fridtjof-Nansen

MS Fram

 

 

Radio-collectie

Versterkers

Apparatuur

Bandrecorders

Pick-up

Televisie

Video

Luidsprekers

Transistor

Cassetterecorders

Op zoek Naar

Toe te voegen

 

De Fridtjof door de jaren heen

De Fridtjof is al een erg oude groep maar is in al die jaren jong gebleven. 

De eerste opkomst ergens in het voorjaar van 1928 was letterlijk onder een lantarenpaal! Daar is de groep geboren. 

De groep is vernoemd naar de Noorse ontdekkingsreiziger Fridtjof Nansen. Hij heeft als eerste de Noordpool bevaren met zij speciaal daarvoor gebouwde schip de Fram. 

Fram betekend vooruit in het Noors. Dat schip en de geschiedenis is te vinden in het museum te Oslo. Fram Museum, Bygdoy Peninsula

1928-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-Heden

Afsplitsingen en herenigingen "Fridtjof Nansen"

1928 – 1938  Top^

23 april 1928 Officiële inschrijving Groep 12 bij de N.P.V. Keuze groepsdas kaki; de eerste van deze kleur in Nederland gedragen en speciaal besteld in Londen bij de Scout Shop. Sinds vijfentwintig jaar kopen wij weer onze groepsdassen bij deze Scout Shop. Troeplokaal is het souterrain aan de Oranjeboomstraat 168.

 1931            Verhuizing naar het groepslokaal aan de Rozegaarde 6.

 1932            Deelname aan de Nationale Jamboree in Wassenaar.

 1933                              Verhuizing naar IJsclub 'Het Zuiden'.

13 april 1935    Opening van het speciaal ontworpen hordehol, een groots eigendom van Groep 12. Locatie Charloise lagen dijk.

1936    Voor het eerst deelgenomen aan de Nationale Patrouille Wedstrijden in Ommen. Met de gehele groep deelgenomen aan de Northern Countries Jamboree te Raby Castle.

 1937 Deelneming aan de Wereld Jamboree in Vogelenzang met de gehele troep.

 1939 – 1948 Top^

1940 Door de oorlogsomstandigheden gehele kampuitrusting verloren gegaan.

1941 Opheffing N.P.V. op last van de toenmalige Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied. In beslagname van het nog resterende groepsbezit (alleen de groepsvlag bleef behouden). De kern van de groep bleef wel bij elkaar. Als 'turnclubje' werden ondanks alle narigheden heel veel prettige uren beleefd. Vooral het laatste jaar van de oorlog werden er vele bijeenkomsten gewijd aan de hereniging van alle leden van de groep.

5 mei 1945 Eerste bijeenkomst van de Fridtjof Nansen Groep op het terrein van de firma Van Vliet en Van Dulst op de Dreef en omschakeling van land- naar zeeverkennersgroep.

Mei/juni 1945 Daadwerkelijk medewerking aan de Jeugd Hulp Actie.

Juli 1946 Eerst normale horde-, troep- en stambijeenkomst aan de Dreef en de Stadionweg. Aanschaf eerste boot: zeilsloep 'Viking'.

 December 1946 Verhuizing gehele groep naar de schuilkelders van het Zuiderziekenhuis. Aanschaf Sharpee 'Zeemeermin'.

1947 Deelname van een verkenner aan de Jamboree in Moisson in Frankrijk.

1948 Viering 20-jarig bestaan in de aula van de HBS aan het Afrikaanderplein. Aanschaf klein BM 'Zeevos' en grote BM 'Zeehavik'.

 1949 – 1958  Top^

1949 Aanschaf drie kano's.

1950 Aanschaf vier zeilkano’s en grote BM 'Zeearend'. Deelname Nationaal Kamp te Ommen.

 1951 Aanschaf vier jeugdklasse zeilboten. Eerste kamp met een binnenvaartschip ms 'Sophia' en de eigen vloot naar de Friese Meren.

 1953 Loodsen en leiding ingeschakeld bij de distributie; aan- en afvoer van dekens, kleding, e.d. in verband met de waternoodramp. Viering 25-jarig bestaan.

 1955 Het voormalige Portugese smokkelschip, de schoener 'Rainha Santa Isabel', wordt het onderkomen van de groep en de schuilkelders bij het Zuiderziekenhuis werden verlaten. Ligplaats: Spoorweghaven.

Gedurende de tentoonstelling E'55 ligt de schoener aan de Parkkade ter bezichtiging en wordt het schip de oude manier van het laden en lossen gedemonstreerd.

 1959 De eerste lelievlet (107) 'Zeemeeuw' aangekocht. Schipper De Graaf volgt schipper Koster op als groepsleider.

 1959 – 1968  Top^

1961 De lelievletten 193 'Zeehavik' en 194 'Zeestern' aangekocht. De jeugdklasse scheepjes en kano’s van de vlootsterkte afgevoerd.

1963 De Pluvierenbak neemt deel aan de Nationale Bakswedstrijden.

1964 De zeemeeuwenbak deelnemers van de Nationale Bakswedstrijden.

 1965 De Pluvierenbak winnaars van de Nationale Bakswedstrijden.

 1966 De schoener verkeert in zo’n slechte staat en de onderhoudskosten werden zo hoog dat dit niet meer kan worden opgebracht (de schoener is later in de Spoorweghaven gezonken en daarna weer gelicht en naar de werkhaven van de Gemeente Rotterdam gesleept en daar gesloopt). De groep verhuist naar de 'Bunker' aan de Reeweg (de welpen hadden al geruime tijd hun bijeenkomsten gehouden in het gymnastieklokaal aan de Oranjeboomstraat).

 1969 – 1978  Top^

1969 Aanschaf van de 'Heen-en-Weer III' (een veerboot van de Gemeente Rotterdam), die als groepsschip wordt verbouwd en als ms. 'Fram' in gebruik genomen. Ontruiming van de 'Bunker', deze moet gesloopt worden i.v.m. de metrobouw.

1969 -1971 Tijdelijk opkomsten bij groep 15 "Carnissegroep" aan het Korperpad. (nu heet dat Korperweg)

 1970 Welpenkamp aanboord van de ms. 'Fram' in Oosterhout (Noord-Brabant).

 1971 Bouw van ons groepshuis 'Polhögda' aan de Oldegaarde en wordt op 5 december door de welpen in gebruik genomen.

1971 De scoutinggroep Graaf Hans Willem Bentinckgroep (groep 50) uit Rhoon gaat op in de Fridtjof Nansen. 

 13 mei 1972 Officiële opening 'Polhögda' door oud-Akela mevrouw D. v/d Weetering-van Nieuwkoop, in aanwezigheid van de Consul-Generaal van Noorwegen de heer L. Leikvang.

 1 januari 1973 Fusie van vier padvind(st)ersorganisaties: Nederlandse Padvinders Vereniging (NPV), Nederlandse Padvindsters Gilde (NPG), Katholieke Verkenners (KV) en de Nederlandse Gidsen (NG) tot Scouting Nederland (SN). Viering 45-jarig bestaan met een open dag in en om ons groepshuis. Medewerking verleend aan de festiviteiten bij de opening van het wijkgebouw 'De Larenkamp' en een eigen gemaakte totempaal aangeboden.

1974 Fusiefeest in de Grote Schouwburg waar de welpen aan deelnamen. Aanschaf lelievletten 445 'Zeekoet' en de 701 'Zeehavik'. Met de groep districtwedstrijden gewonnen. Bij de landelijke verkiezing van 'Koning Groepsblad' behaalde ons blad 'De Boegspriet' een eervolle tiende plaats.

 1975 Voor de tweede maal de districtswedstrijden gewonnen.

 1976 De plannen worden gemaakt voor de uitbreiding van ons groepshuis.

 1978 Viering 50-jarig bestaan. Uitbreiding groepshuis wordt dit jaar een feit. Gezamenlijk kamp met welpen, verkenners en loodsen op en bij het 'Scoutcentrum Veere'.

 1979 – 1988  Top^

1979 Bouw en uitbreiding van het groepshuis Oldegaarde 4.

 19 april 1980 Officiële opening van het nu tweemaal zo groot geworden groepshuis 'Polhögda'

 1985 Viering van 75-jarig bestaan van Scouting in Nederland.

 September 1987 Groepsweekeinde in Bavel.

 23 april 1988 60-jarig bestaand van de Fridtjof Nansen Groep 12. Groepsweekeinde in Teteringen.

 Mei 1988 schipper Lianne Achterkamp neemt het groepsleiderschap over van schipper De Graaf.

 Augustus 1988 Gezamenlijk kamp met welpen, zeeverkenners, wilde vaarders en loodsen op en bij 'Scoutcentrum Veere'.

 December 1988 Groepsweekeinde en om 'Scoutcentrum Capelle aan den IJssel'.

 1989 – 1998  Top^

Juli 1989 Bezoek Vikingstam NaWaKa in Roermond

 September 1989 Schipper de Graaf 50 jaar lid van de groep

 Oktober 1990 Deelname JOTA

 December 1990 Fridtjof draait gemengd; Eerste meisje geïnstalleerd bij de zeeverkenners.

 Januari 1991 Eerste nummer van een reeks De Boegsprieten (ons groepsblad).

Oktober 1991 Deelname JOTA, eerste meisje geïnstalleerd bij de welpen

 November 1991 De voorzittershamer wordt door schipper Stortenbeker overgenomen van schipper Achterkamp.

 Juli 1992 NaWaKa te Roermond. Deelname van de zeeverkenners en bezoek door de loodsen.

 Oktober 1992 Oprichting van de juniorstam 'Koh-I-Noorstam'.

 1993 Viering 65e verjaardag met uitgebreide Sint-Jorisviering, fietstocht (West-IJsselmonde) en een weekeinde voor leden en ouders aan het Brielse Meer. Zesde plaats bij de Koninggroepsbladverkiezing.

 1994 Tweede Districtswedstrijden door de IJsvogels. Elfde plaats bij de Koninggroepsbladverkiezing.

 Augustus 1995 Het werd Jamboreejaar. Een aantal leden werkten mee aan de Jamboree. De ms. 'Fram' werd zelfs ingezet. De Jamboree-day werd georganiseerd voor deelnemers te Rotterdam.

 Maart 1996 Tweede plaats behaald door een welp tijdens de landelijke zwemwedstrijden. Zesde plaats bij de Koninggroepsbladverkiezing.

 Mei 1996 Deelname aan de HT-race door de stam.

November 1996 De stam wordt eerst bij de Districts-Twaalkamp.

 Maart 1997 Tiende bij de Koninggropsbladverkiezing.

 April 1997 Uitbreiding van de vloot met een "ster roeisloep" voor de stam.

 Juli/Augustus 1997 NaWaKa te Roermond. Deelname van de zeeverkenners en medewerking door de loodsen.

 Voorjaar 1998 Ook onze groep richt een eigen website op.

 Juni 1998         deelname van een IJsvogels aan de Landelijke Scoutingwedstrijden (LSW). Behaalfde plaats twaalfde.

 Oktober 1998    welpen doen gezamenlijk met de esta’s van de Ooievaarsgroep aan de JOTA mee te Heerjansdam.

 December 1998 installatie van de eerste stuurvrouw bij de zeeverkenners.

1999 - 2008  Top^

 Januari 1999 Scouting Nederland heeft Nederland anders opgedeeld. De hierarchische volgorde Land, gewest, district en groep wordt verlaten en wordt nu land, regio, groep. Wij vallen met het 'district Zuid' en het 'district Hoeksche Waard' onder de regio 'Oude Maas'.

Mei 1999 Deelname aan de HT-race door de loodsenstam.

Juni 1999 Eerste en tweede bij de Admirade van de regionale admiraliteit. Wederom deelname aan de LSW. Dertigste plaats behaald door de IJsvogels.

 September 1999 60 Jarig lidmaatschap van schipper De Graaf. Hij werd onderscheiden door op Landelijk en regionaal niveau. Door de groep werd hij benoemt tot ere-schipper. Hoofdrol gespeeld in de lichtjesparade van het Wereldhavenfestival.

Najaar 1999 Voorzittershamer wordt doorgegeven aan schipper                         Maurice Hamm.

apr 2000 Aanschaf 10 Pk Mercury Buitenboordmotor.

 Augustus 2000   Oprichting Wilde Vaart-afdeling. 

                            Eigen optrek loodsen, een stacaravan.

 Juni 2001 Viering van het 100-jarig bestaan van ons moederschip 'Fram', die in de vaart werd genomen als 'Heen-en-Weer III' door de gemeente Rotterdam als veerpont in juni-1901.

Deelname door twee bakken, t.w. de Pluvieren en de Alligatoren aan de LSW. Pluvieren 20e plaats en de Alligatoren de 15e plaats behaald.

2002 Voorbereidingen en plannen tot verhuizing van het groepshuis richting Barendrecht-Carnisselande.

 Juni 2002 Deelname Alligatoren en de …….. aan de LSW. 

Behaalde  plaats: 57e en 74e.

 Juli/augustus 2002 Deelname van de zeeverkenners en wilde vaart aan de NaWaKa te Roermond. Gezamenlijk zomerkamp welpen met de esta’s van de Sint Patrickgroep.

 December 2002 Officiele opening van de stacaravan naast het  groepshuis als onderkomen voor wilde vaart en loodsen.

 23 APRIL 2003 75 JARIG bestaan Fridtjof Nansen groep 12.

 mei 2003 Aanschaf 7,5m motorvlet genoemd naar de 1e zeilboot van  Fridtjof Nansen de "Viking"

 sept 2003 De speltak Welpen gaat over in Dolfijnen.

 2003     aanschaf 3 Optimisten en 2 Piraten t.b.v. Dolfijnen

 Juni 2004 Start bouw groepshuis te Carnisselande Barendrecht

12 juli 2004 Aanschaf nieuwe Vlettrailer

2 okt 2004 Opening nieuwe groepshuis "Skjønn Bolig"

                    Start speltak Bevers onder leiding van F. v Rootselaar.

 

 dec 2004 Sloop StaCaravan-Wildevaart Terrein Oldegaarde 4

 

juli 2006 Verkoop HT "Ster-sloep"aan "team Oude Rot" Utrecht, sloep heet nu "Doordower", gespot weer tijdens Roeirace Havendagen sept 2007

 

aug 2006 Deelname Nawaka-2006 te Zevenaar, Dolfijnen, Zeeverkenners en Wilde-Vaart.

Sept 2006 Start speltak Orka's. Dit is een opsplitsing van de speltak        Dolfijnen in Dolfijnen 7-9 jaar en Orka's 10-12 jaar. 

                    Teamleider Orka's Wesley van Breugel.

 

sept 2006 aanschaf Lelievlet 1566 "Zeearend" model 2000

Gebouwd door "Gemeni College Ridderkerk", 1e Prijs best gebouwde vlet, batch 2006 (12 stuks)

Mei 2007 Overdracht Voorzittershamer aan Marleen Hameete

juli 2007 beheer en gedeeltelijk ingebruikname Infocentrum Carnisselande, Samen met Pand "Skjonn Bollig" in afwachting toekomstig nieuw "Polhogda". Definitief verlaten locatie Oldegaarde 4 te Rotterdam, gebouw is overgedragen aan de gemeente Charlois.

nov 2008 opheffing "Regio Oude-Maas", Fridtjof-Nansen valt nu onder "Regio Maas-Delta".

2008-2009 Grote Opknap Wachtschip "ms Fram" -Sponsor actie Rotary Rotterdam-Botlek, Heerema Zwijndrecht.

2009 - Heden  Top^

9 apr 2009 Deelname "ms Fram" aan Scouting-Orange te Brielle.

okt 2009 Sloop "Skjonn Bollig" en geheel intrek in voormalig  "Info-centrum Carnisselande" in afwachting definitieve locatie.

apr 2010 Speltak Dolfijnen heet nu Welpen (Landelijk bepaald)

aug 2010 Deelname JubJam-100 te Roermond, gehele groep

mei 2011 Aanschaf 2 andere Kano's, 

Nov 2011 nieuwe Vlettrailer.(vorige gestolen juli 2007)

1 Sept 2012 Definitief intrek in Voormalig geheel verbouwde pand "Discotheek-Yellow". Samen met SKB. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Zuider-Carnisseweg 110, Barendrecht.

 

  Top^